MAYA

भेटे देखि तिमीलाई आफै लाई भेटे जस्तो लाग्यो यो मनरुपी मरुभूमि को तिर्खा मेटे जस्तो लाग्यो!!! आफै संग प्रश्न गर्छु कहिलेकाही ति सबै प्रश्न हरु को उत्तर तिमि नै हो जस्तो लाग्यो मेरो परेलीमा लुकेको सपना को रंग मेरो भगवान संग गरिएको प्रार्थना यो बिना अर्थ को संसार मा अर्थ तिमि नै हो जस्तो लाग्यो […] Read more»

customers

How to create customer value

Customer Value, CV = Benefits / Cost ( B/C ) The essence of creating value is ….. Trading something that is low cost to you for something that is of high value to your customer…against something that is low cost to your customer against high value to you.   For example: You have created this on-line […] Read more»